Ta oferta jest już nieaktualna

Zobacz podobne ogłoszenia w kategorii: Usługi i firmy > Nauka i szkolenia

  Szkolenie z narzędzia KOZE

November 29, 2022 18:09 - Nauka i szkolenia - Częstochowa
250.00 zł
Szczegóły ogłoszenia
Temat:

Karty Oceny Zachowania i Emocji - KOZE – narzędzie oceny i opisu nieprawidłowości w zachowaniu i reakcjach emocjonalnych dziecka od wieku niemowlęcego do końca okresu szkolnego.

Prowadzący:

mgr Anna Bogacz-Rybczak

Forma:

szkolenie

Termin:

14.04.2019r.

Godziny zajęć:

10.00 -14.00 (5 godzin dydaktycznych)

Miejsce:

CENTRUM TERAPII DZIECI I WSPOMAGANIA ROZWOJU

Częstochowa, ul. Berka Joselewicza 7

Cena:

250 zł

Organizator:

CENTRUM TERAPII DZIECI I WSPOMAGANIA ROZWOJU

ul. Berka Joselewicza 7, 42-202 Częstochowa

Rejestracja:

Małgorzata Koza

e-mail: malkoz.centrum@gmail.com

tel.: 533-354-330

Prowadzący:

mgr Anna Bogacz-Rybczak: psycholog, specjalista terapii pedagogicznej, rewalidacji i wczesnego wspomagania rozwoju. Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci wieku przedszkolnym i szkolnym z zaburzeniami rozwoju, w tym zaburzeniami zachowania i emocji oraz niepełnosprawnościami. Pracuje w zespole szkół z oddziałami integracyjnymi w Gliwicach.


Dla kogo przeznaczone jest szkolenie?

Szkolenie jest adresowane do pedagogów, psychologów, logopedów, nauczycieli, wychowawców i opiekunów, a także innych specjalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą z podejrzeniem zaburzeń zachowania i emocji.Tematyka:

Karty Oceny Zachowania i Emocji KOZE są standaryzowanym narzędziem oceny i opisu nieprawidłowości w zachowaniu i reakcjach emocjonalnych dziecka od wieku niemowlęcego do końca okresu szkolnego – od 1. miesiąca do końca 15. roku życia. Ocena kwestionariuszem odnosi się nie tylko do wieku metrykalnego dziecka, ale także uwzględnia wiek rozwojowy, więc diagnozą mogą zostać objęte dzieci starsze (powyżej 15. roku życia).

Karty Oceny Zachowania i Emocji KOZE są narzędziem pozwalającym na wykrycie niepokojących objawów w zachowaniu i reakcjach emocjonalnych dziecka, które są ilościowo i/lub jakościowo nieprawidłowe na poszczególnych etapach rozwoju, a następnie sklasyfikowanie ich w określonych obszarach.

Informacje zebrane przy pomocy kwestionariusza KOZE ułatwiają opracowanie opisowej opinii psychopedagogicznej, postawienie wstępnej diagnozy poprzez przyporządkowanie objawów do określonych syndromów zaburzeń, skierowanie dziecka do dalszej diagnostyki, a także konsultowanie się z innymi specjalistami.

Kwestionariusz KOZE zawiera trzy karty oceny początkowej dla poszczególnych przedziałów wiekowych zawierające kategorie opisu odnoszące się do prawidłowych form zachowań i reakcji emocjonalnych oraz społecznych, a także trzydzieści cztery karty oceny szczegółowej zawierających listę niepokojących reakcji i zachowań w następujących obszarach:

sen;
wydalanie;
odżywianie;
samodzielność;
nawyki;
aktywność ruchowa i napęd;
poziom impulsywności, koncentracja i uwaga;
emocje;
zachowanie (wzorce behawioralne);
relacje społeczne.
Integralną częścią narzędzia KOZE jest także karta wywiadu i karta podsumowująca diagnozę.KOZE jako doskonałe uzupełnienie diagnozy KORP:

Karty oceny zachowania i emocji KOZE są samodzielnym narzędziem, ale są również propozycją pogłębionej diagnozy psychopedagogicznej wykrytych zaburzeń i nieprawidłowości w rozwoju zdiagnozowanych za pomocą Kart Oceny Rozwoju Psychoruchowego KORP w sferach: emocjonalno-społecznej i funkcji behawioralnych, a także jakościowych nieprawidłowości w zachowaniu opisanych w Karcie Obserwacji.Program szkolenia:

Geneza powstania narzędzia Karty Oceny Zachowania i Emocji KOZE oraz jego przeznaczenie.
Założenia teoretyczne i metodologiczne w konstrukcji kwestionariusza KOZE.
Zaburzenia psychiczne u dzieci i młodzieży oraz metody diagnozy w świetle najnowszej wiedzy z zakresu psychologii i psychiatrii.
Charakterystyka kwestionariusza.
Procedura badania: sposób pozyskiwania i zapisu danych (obserwacja zachowania dziecka; wywiad z dzieckiem, jego rodzicami, opiekunami, nauczycielami i innymi specjalistami; analiza dostępnej dokumentacji i wytworów dziecka).
Sposób interpretacji uzyskanych danych oraz formułowanie wniosków diagnostycznych.
Omówienie poszczególnych kart oceny wraz z interpretacją kliniczną.
Komputerowy System Zarządzania Dokumentacją KomKod.
102
Ponad 100 portali ogłoszeniowych w całej Polsce
2 minuty
Tylko tyle czasu potrzebujesz aby dodać do nich swoje ogłoszenie
17 zł
A jedynie tyle zapłacisz za oszczędność swojego czasu
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Więcej o nich dowiesz się w naszej polityce prywatności.